Polakiurie

Polakiuria presupune un numar mai mare de 3-5 mictiuni (urinari) pe 24 de ore.